#OppiminenNYT – Oppimisen Fiesta

Tämä sivusto koskee mennyttä tapahtumaa. Klikkaa uudelle #OppiminenNYT-sivulle: www.oppiminennyt.fi.

 

Moderni oppimisympäristö rakentui Oppimisen Fiesta -tapahtumaan 1.-2.11. – demoalueella kuudesluokkalaiset opiskelivat uuden opetussuunnitelman mukaisesti ilmastonmuutokseen liittyviä asioita. Projekti on osa Oppimisen Pohjantähti- ohjelman Deep Challenge -haastetta, jossa oppilaat ympäri maailman ideoivat ratkaisuja ilmastonmuutoksen haasteisiin.

oppimisen-fiesta-slide-01-1

Lue demopisteen aiempaan toteutukseen liittyvät blogitekstit:
Tekeekö uusi OPS kaikista ”kympin oppilaita”? (Tilassa Oy)
Miten teknologia tukee uuden OPSin toteuttamista?
Maailma muuttuu – oppiminen jatkuu (Edita Publishing Oy / Educode)

oppiminen5

Miten tuetaan uuden opetussuunnitelman laaja-alaisia tavoitteita ja annetaan oppilaille vapaus rakentaa tietoa itselleen merkityksillä tavoilla, mielekkäästi ja merkityksellisesti? Oppimisen Fiestaan 1.-2.11.2016 rakentuvassa viiden yhteistyökumppanin kesken kehitetyssä #OppiminenNYT -oppimisympäristössä yhdistyvät uuden opetussuunnitelman pedagogiset edellytykset, uudet oppimistavat, tehokkaat tilaratkaisut ja tekemisen ilo.

banneriDemopisteellä pääroolissa ovat oppilaat, jotka rakentavat yhteisöllisesti tietoa hyödyntäen tiloja sekä uusimpia tapoja oppia. Kuudesluokkalaiset opiskelevat kahden päivän ajan demopisteellä ilmastoon liittyviä asioita itseohjautuvasti, selvittäen, millaisilla ratkaisuilla voisimme hidastaa ilmastonmuutosta, sekä haastattelemalla asiantuntijoita ja kävijöitä aiheesta. Tapahtuman kävijät voivat kulkea tilassa vapaasti, kysyä, havainnoida ja sekä napata parhaat vinkit toteutetusta kokonaisuudesta opetukseen. Elämyksellinen #OppiminenNYT-osasto vastaanottaa vieraat Finlandia-talon pohjankerroksessa Veranda 2:ssa, ja on auki koko tapahtuman ajan.

Moderni oppimisympäristö sisältää Microsoftin opetusteknologiaratkaisut (mukaan lukien mm. Office 365, OneNote ja Microsoft pilvipalvelut), Lenovon opetustilan ICT-teknologian (mukaan lukien Lenovo LAN School luokanhallintaratkaisun, älypuhelimet, tabletit, kannettavat ja palvelimet), Lekolar-Printel Oy:n muuntojoustavat opetustilaratkaisut (mm. kalusteet, sisustaminen ja opetusvälineet), Tilassa Oy:n pedagogiseen oppimisprosessiin pohjautuvan tila- ja sisustussuunnittelun  sekä Educoden osaamis- ja koulutuspalvelut sekä konsultointi- ja kehittämispalvelut opettajille, rehtoreille ja sivistystoimen johdolle.

OHJELMA

Näet demopisteellä asiantuntijoiden haastatteluja. Näet myös, miten oppijat tuottavat  oppimansa asiat luokan yhteiseen sähköiseen OneNote-vihkoon. Voit seurata sähköiseen vihkoon syntyneitä tuotoksia osaston seinältä. Oppijoiden laaja-alaiset osaamisen taidot,  ongelmanratkaisutaidot, digitaidot ja tiimityötaidot kehittyvät.

Oppilaiden haastattelut, Veranda 2, #OppiminenNYT-demopiste:

Tiistai 1.11.

Noin klo 9.40 Presidentti Tarja Halonen: Ilmastonmuutos ja maapallon kestävä kehitys
Klo 14:35 Tulevaisuudentutkija Ilkka Halava: Miten uusi teknologia auttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä?

Keskiviikko 2.11.

Klo 9:55 Pekka Pouta, Foreca: Sääilmiöt ja ilmastonmuutos
Klo 14:35 Projektipäällikkö Mira Soini-Nordström, HSY:n Ilmastoinfo: Mitä me jokainen voimme tehdä ilmastomuutoksen hillitsemiseksi?

DEMOPISTEEN PUHEENVUORO
Ke klo 13.15-15.00 puheenvuoroissa  Finlandia-salissa: Kati Tiainen, Tiede ja teknologia tarvitsee tyttöjä

Keskustele sosiaalisessa mediassa:
#OppiminenNYT
#OppimisenFiesta

Microsoftin workshop Ti 1.11. klo 12.15-14.15:  O365:n käyttö opetuksessa

Workshopissa tutustutaan o365:n käyttöön opetuksessa. Kouluttajina toimivat oppimisratkaisujen asiantuntija Timo Hänninen, ICT-ohjaaja Risto Lauri ja pedagoginen asiantuntija Marianna Halonen.

Lekolar ja Tilassa Oy workshop: Vanhat tilat, uudet tarpeet -ratkaisutyöpaja Ti 1.11. klo 15.45-17.15

Oppimistiloja suunnitellaan usein omana kokonaisuutenaan ja eri tahojen toimesta kuin tiloissa tapahtuvaa pedagogista toimintaa sekä oppimisessa hyödynnettävää tietotekniikkaa. Monialaisella näkemyksellä suunnitteluprosessissa uuden opetussuunnitelman tavoitteisiin päästään varmemmin. Työpajassa tilasuunnittelua lähestytään kokonaisuus huomioiden.

Mitkä asiat teidän koulussanne ovat esteenä päivittäiselle sujuvalle oppimiselle ja työlle? Ota ongelmasi mukaan, ratkotaan ne yhdessä! Viisi ”parasta ongelmaa” otetaan työn alle liittyivät ne sitten koulun prosesseihin, ops2016 mukaisten työ- ja oppimistapojen toteutumiseen käytännössä, yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa, digiloikkaan, oppilaiden osallisuuteen… Haasteita tarkastellaan kokonaisuutena paitsi tilan mahdollisuuksien näkökulmasta, myös muut ratkaisuun vaikuttavat asiat huomioiden.

Työpajassa hyödynnetään Tilassa Kasvukausi® osallistavan prosessissa käytettyjä palvelumuotoilun metodeja. Fasilitaattorina toimii sisustusarkkitehti Riikka Juvonen Tilassa Oy:sta. Riikka on erikoistunut oppimista tukevien ympäristöjen suunnitteluun.


Tiedustelut osaston kokonaisuudesta: riikka.juvonen@tilassa.fi

 

Oppimisen Fiesta on lasten ja nuorten oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin parissa työskentelevien ammattilaisten koulutustapahtuma. Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi myös koulujen johtokunnat, vanhempainyhdistykset ja asiasta muuten kiinnostuneet vanhemmat sekä päättäjät. Tapahtuma sopii myös alan opiskelijoille.

Tapahtuma on kaikille maksuton.

Oppimisen Fiesta järjestetään Finlandia-talossa 1.-2.11.2016.

Finlandia-talon katuosoite: Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki

Sisäänkäynti: Mannerheimintien puolella ovet M4/K4

Rekisteröidy tapahtumaan täällä

Aukioloajat:
1.11.2016 Klo 9-18
2.11.2016 Klo 9-17.30

#OppiminenNYT – toimijat:

Lenovo on maailman suurin PC-tietokoneiden valmistaja ja johtava toimittaja teknologiatuotteille palvelinratkaisuista aina älypuhelimiin ja puettavaan elektroniikkaan saakka. Lenovo on innovatiivinen yritys, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi uudenlaisia, laadukkaita ja luotettavia teknologiatuotteita sekä korkeatasoisia palveluita, jotka tarjoavat asiakkaille entistäkin kehittyneempiä ratkaisuja tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi maailmanlaajuisesti. Lenovon maailmanlaajuisia opetussektorin teknologiakumppaneita (myös Suomessa) ovat mm. Intel, Microsoft ja Google. Opetussektori on Lenovon liiketoiminnan strateginen panostuskohde sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Lisätietoja: http://solutions.lenovo.com/k-12-education/.

Yhteystiedot: Juhani Suhonen, Sales Director, Public Sector, 040 356 8010, jsuhonen@lenovo.com

Microsoft tarjoaa mobiili- ja pilvivetoisen maailman parhaat teknologia-alustat ja tuottavuuden avaimet. Yhtiön missio on auttaa jokaista maailman ihmistä ja organisaatiota saavuttamaan enemmän. Microsoft luo luokkahuoneeseen osallistavia kokemuksia, jotka innostavat elinikäiseen oppimiseen ja tukevat elämäntaitojen kehitystä sekä auttavat opettajia kannustamaan oppilaita löytämään omat kiinnostuksen kohteensa. Lisätietoja: https://www.microsoft.com/fi-fi/education/.

Yhteystiedot: Petri Elsilä, Yksikön johtaja, Oppilaitostiimi, 0504478744, petri.elsila@microsoft.com

Lekolar-Printel Oy on koulujen oppimisympäristöjen asiantunteva toteuttaja. Tuomme ideoita viihtyisiin ja oppimisen iloa lisääviin oppimisympäristöihin. Meillä on laaja tuotevalikoima, parhaat työkalut, ratkaisut ja välineet. Meillä on useiden vuosien kokemus vaativista kouluprojektitoimituksista erilaisten oppimisympäristöjen kalustamisen sekä oppiainekohtaisten opetusvälineiden osalta. Oppimisympäristöjen toteutuksessa on lähtökohtana käyttäjälähtöinen suunnittelu, jossa huomioidaan pedagogia ja ICT-ratkaisut.  Toteutamme ja kehitämme innovatiivista Future Ready Learning Environment – konseptia yhteistyössä kumppaniemme Lenovon, Microsoftin, Tilassa Oy:n ja Educoden kanssa. Lisätietoja: https://www.lekolar.fi/

Yhteystiedot: Riku Kytösalmi, Myyntijohtaja, 0400 660 002,  riku.kytosalmi@lekolar.fi

Tilassa Oy on muotoilutoimisto, joka suunnittelee elämyksellisiä ja innovatiivisuutta tukevia oppimisympäristöjä. Tilassa Oy:n asiakkailla oppiminen, tiedon jakaminen ja uuden tiedon luominen ovat toiminnan ytimessä. Suunnitteluprosessi on aina osallistava, jonka ansiosta ratkaisut tukevat aidosti asiakkaan toimintaa ja tavoitteita. Prosessissa ja suunnittelussa hyödynnetään palvelumuotoilusta tuttuja yhteissuunnittelun metodeja. Lisätietoja: http://tilassa.fi/

Yhteystiedot: Riikka Juvonen, Toimitusjohtaja, osakas, 050 303 7788, riikka.juvonen@tilassa.fi

Educoden asiantuntijatiimi on erikoistunut opetusalan henkilöstön kehittämiseen. Tuotamme osaamisen ja oppimisen edistämiseen tähtääviä koulutus-, konsultointi- ja kehittämispalveluja sekä niihin liittyviä tuki- ja lisäpalveluja. Educode on vuodesta 2010 lähtien jatkanut Opetusalan koulutuskeskus Opekon toimintaa ja vuonna 2015 Educodesta tuli osa Nordic Morning konserniin kuuluvaa Edita Publishing Oy:ta.  Educoden tavoitteena on tukea opetusalan organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämistä, laajentaa ja syventää henkilöstön osaamista, työmotivaatiota ja hyvinvointia. Koulutustemme avulla saat konkreettisia työkaluja ja tukea uuden toimintakulttuurin, pedagogiikan ja digitalisaation haltuunottamiseen omassa työyhteisössäsi. Lisätietoja: http://www.educode.fi/

Yhteystiedot: Iiris Peura, Kehityspäällikkö, oppimisratkaisut, 040 842 5036, iiris.peura@edita.fi