EU Code Week kannustaa ohjelmoinnin pariin

Digitaaliset taidot ja medialukutaito ovat nykyajan kansalaistaitoja. Tulevaisuudessa lähes 90 prosenttia työtehtävistä vaatii digitaalista osaamista. Näiden taitojen opettamiseksi ohjelmointi on otettu osaksi opetussuunnitelmaa Suomessa, mutta käytännössä se saavuttaa vasta alakoululaiset. Siksi on tärkeää, että uusia tapoja ja mahdollisuuksia kehittää ja testata näitä taitoja tuodaan jatkuvasti esille myös koulutien loppupäässä oleville nuorille.

Uudet innovaatiot lisäävät kiinnostusta tieteen ja teknologian pariin

World Economic Forumin (WEF) tekemän selvityksen mukaan maailmasta katoaa 5 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä automaation ja robotiikan yleistymisen seurauksena. Suurin osa työpaikoista tulee katoamaan naisvaltaisilta aloilta. Tyttöjen ja nuorten naisten kannustaminen ja inspiroiminen jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kohti ICT-alaa on tärkeää, koska alalla tarvitaan heidän osaamistaan ja näkemystään innovoinnin ja kilpailukyvyn kasvattamiseen. Tietotekniikan käyttäjistä puolet on myös naisia. Tulevaisuudessa työntekijöiltä vaaditaan entistä enemmän teknologiaosaamista, koska jo nyt digitaalisilla ratkaisuilla ja palveluilla on vahva jalansija lukuisilla aloilla terveydenhuollosta teollisuuteen.

Tietoteknisissä ja matemaattisissa aineissa oppilaiden luovuudelle annetaan lähes rajattomasti tilaa. Luoville oppilaille ratkaisut, kuten Skype in the Classroom, Minecraft, Office365, sekä sovellukset, kuten OneNote Class Notebook ja Sway in the Classroom avaavat mahdollisuuksia uudenlaiseen oppimiseen. Kaikille opettajille tulisi olla helppoa tuoda teknologiaa luokkahuoneeseen, jotta oppimiseen saadaan uusia ulottuvuuksia. Microsoft Imagine Academy auttaa oppilaita rakentamaan teknologiataitoja ja antaa alalla tunnustettuja sertifikaatteja. Kansainvälinen Microsoft Innovative Educator (MIE) -verkosto antaa tunnustusta globaaleille opetuksen visionääreille, jotka pohjustavat tietä parempiin oppimistuloksiin.

Tapahtumia ympäri Eurooppaa

eucodeweekkuva-002

Viime vuonna samaan aikaan järjestetyllä EU Code Week -teemaviikolla tapahtumia järjestettiin lähes 8000 yli 40 maassa. Tänä vuonna mukana on yhä enemmän maita jopa Euroopan Unionin ulkopuolelta, kuten Kiinasta ja Yhdysvalloista. Viikon ideana on olla nimenomaan ruohonjuuritapahtuma ja tapahtumien järjestäjinä on pääosin vapaaehtoisia. Suomessa tapahtumia järjestetään viisitoista tapahtumaa koodirunoudesta robotiikkaan keskittyvään roadshow’hun. Kaikkien tapahtumien tiedot löytyvät täältä.

Microsoft on mukana järjestämässä tyttöjen koodauspajoja Vantaan Nicehearts ry:n tyttöjen tilassa. Ensimmäinen työpaja järjestettiin tiistaina 18.10. kahden Microsoftin Student Partnerin johdolla 4.-6. luokilla opiskeleville nuorille. Työpajassa nuoret pääsivät kokeilemaan pelin ohjelmointia Kodu-ohjelman avulla. ”Mä pelaan paljon kännykällä, mutta tää on kyllä ollut ihan erilaista!” kuudennella luokalla oleva tyttö kertoi tunnelmiaan. Omanlaisen maailman rakentaminen, hahmojen sijoittelu sinne ja pelin sääntöjen ohjelmointi opettaa hahmottamaan koodauksenkin perusteena olevaa ohjelmallista ajattelua ja sääntöperusteisuutta. ”Parasta oli kun sai lisätä oman pahiksen sinne!” kehui viidettä luokkaa käyvä nuori. Kodun lisäksi nuoret pääsivät ratkaisemaan ohjelmointiin liittyviä ongelmia code.org -sivustolla.

Koodauksen ja ohjelmoinnin harjoittelun aloittamiseen on tarjolla paljon materiaalia. Tältä sivustolta löydät kokoelman erilaisia resursseja. Myös Code.org -sivustolla on tarjolla noin tunnin mittaisia koodaustunteja, joita voi hyödyntää opetuksessa helposti.

Teksti:
Satu Huotari, Government Affairs consultant, Microsoft Oy
Johanna Raivio, Viestintä- ja Markkinointipäällikkö, Oppimisen Pohjantähti -ohjelma, Microsoft Oy

 

Vastaa