Oppimisen analytiikalla tunnistetaan tuen tarve ajoissa

Tulevaisuuden perusopetus – Tapahtumassa 11.-12.10. Finlandia-talolla käsiteltiin oppiainerajoja ylittävien oppimiskokonaisuuksien käyttöönottoa, sekä miten analytiikkaa, digitalisuutta ja erilaisia tiloja voidaan hyödyntää opetuksessa.

Yksi tapahtumassa isosti huomiota saanut aihe oli juuri oppimisen analytiikka. Puheissa vilisivät termit kuten oppimisen personoinnista syntyvän datan analysointi ja sen hyödyntäminen oppimisen tukemisessa, datan kertyminen, drop-out riski ja reaaliaikaisuus. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi Claned-yrityksen oppimisalustassa sitä, että voidaan puuttua kurssien aikana oppilaiden suorituksiin, ja analysoida dataa ajankäytöstä, toiminnasta ja vuorovaikutuksesta. Steamlanen ratkaisut tarjoavat tukea tiedon hyödyntämiseen oppilaitosten johtamisessa ja päätöksenteossa.

Microsoftin digitaalisen oppimisen strategiajohtaja Kati Tiaisen puheenvuorossa käsiteltiin sitä, mitä oppimisen personoinnilla voidaan saavuttaa, jotta päästään parempiin oppimistuloksiin ja oppilaiden motivaatio jatko-opintoihin kasvaisi. Esimerkkinä Yhdysvaltalaisen Takoman koulu onnistui kasvattamaan valmistumisastetta perusopetuksessa ja toisella asteella kuudessa vuodessa 55 %:sta 82 %: n, kun he käyttivät pilvipohjaista analytiikkaa tuen tarpeen tunnistamisessa.

Analytiikan avulla he onnistuivat identifioimaan mikroryhmiä, joilla oli haasteita oppimisessa, ja pystyivät näin reaaliaikaisesti viemään tukitoimet käytäntöön. He tarkkailivat, mitkä tekijät vaikuttavat oppimistuloksiin, optimoivat varhaisessa vaiheessa tarpeet sekä kehittivät uudenlaisia tukitoimia, kuten erilaisia kursseja. Katso video alta:

Tiaisen mukaan analytiikka nähdään turhaan oppimistulosten arvosteluna – sen sijaan se tulisi nähdä toimintojen tehostamisen tukena, joka ohjaisi tuen mentorointiin, vaihtoehtokouluihin, erityskursseihin ja muihin koulunjälkeisiin vaihtoehtoihin.

Lue myös Kati Tiaisen blogiteksti oppimisen personoinnista ja datan hyödyntämisestä Profession blogista.

Lisätietoja analytiikasta oppimisen tukena kumppaneiltamme: www.claned.com tai www.steamlane.com.

Vastaa