Uusi oppiminen ja digitalisaatio: kyselyn tulokset digilaitteiden käytöstä

Tällä viikolla suuressa osassa Suomea alkavat koulut ja uusien opetussuunnitelmien voimaan tultua mukaan on tullut myös entistä enemmän oppimisen digitalisaatio. Uuden OPSin myötä muun muassa ohjelmoinnin opetus tulee osaksi peruskoulua ja tietotekninen osaaminen osaksi laaja-alaisia taitoja.  

Sähköiset ylioppilastutkinnot tulevat lukioihin porrastetusti tästä syksystä alkaen. Digitalisaatio on myös osa hallitusohjelmaa. Microsoft tukee uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoa Oppimisen Pohjantähti -ohjelmassa, jossa myös digitalisaatio on tärkeässä roolissa. 

Miltä oppilaiden digilaitteiden käyttö kotona ja koulussa näyttää uusien OPSien tullessa voimaan? Oppimisen Pohjantähti -ohjelma ja Vanhempainliitto teettivät kyselyn, joka valottaa nykytilaa oppilaiden laitteiden käytöstä kotona ja koulussa. Vastaajina olivat oppilaat sekä heidän vanhempansa.

Kyselyyn vastasi 5., 6., 8. ja 9. luokalta yhteensä 163 oppilasta ja 210 vanhempaa touko-kesäkuussa 2016.  

Kyselyyn vastanneista oppilaista 80 prosenttia ilmoitti haluavansa digilaitteet koulussa osaksi opiskelua vähintään viikoittaiseen käyttöön. Nyt yli 70% koululaisista ilmoitti käyttävänsä digilaitteita osana opiskelua viikoittain tai harvemmin.

Eniten digilaitteita koulussa on oppilaiden mukaan käytetty tiedon etsintään (95 %) ja kirjoittamiseen (66 %). Eniten työskentelyyn käytettiin tietokoneita (83 %) ja toiseksi eniten älypuhelimia (51 %). Tabletteja kouluissa sen sijaan ilmoitti käyttävänsä vain 27 prosenttia vastaajista.

Vanhemmat näkevät digilaitteiden käytössä kotona ja koulussa myös huolestuttavia piirteitä. Erityisiksi teemoiksi kyselyssä nousivat kiusaaminen sosiaalisessa mediassa (72 %), haitalliset sivustot (65 %) ja tietoturva (49 %).  

Miten ottaa turvallinen netin käyttö puheeksi lasten kanssa? Oppimisen Pohjantähti -ohjelmassa on kehitetty infograafi työkaluksi aikuisten ja lasten turvalliseen verkon käyttöön keskustelun pohjaksi. Infograafin voi ladata osoitteesta https://uusioppimisenmaailma.fi/2016/08/10/kun-liikut-netissa-muista-nama-opas-lapsille-ja-aikuisille / . Lisää aiheesta löytyy myös täältä 

Suomen Vanhempainliiton ja Microsoft Oy:n teettämä kysely toteutettiin E-lomakkeella lähettämällä sähköinen kysely Vanhempainliiton kautta Vanhempainyhdistyksille ympäri Suomen. Vastaajista 63 % oli Uudeltamaalta ja 21 % Pohjois-Pohjanmaalta. 

Lue tiedote kokonaisuudessaan täällä

Kysyttävää Microsoftin oppilaitosyhteistyöstä? Lähetä kysymyksesi täällä.

 

2 comments

Vastaa