Yhteistoiminnallista oppimista Swayn avulla

Kokeilimme Heinolassa, Lusin koululla, Swayta yhteistoiminnallisen oppimisen välineenä. Ensimmäisen Swayn teimme Suomen historiasta. Jakson tavoitteiden, työskentelyn ja arvioinnin osalta oppilaat tekivät suunnitelman Onenote Class Notebookiin. Kun suunnitelmat olivat valmiina, opetimme oppilaille, kuinka Sway:tä käytetään. Se kävi hämmästyttävän nopeasti noin 15 minuutissa, jonka jälkeen oppilaat halusivat itse kokeilla ohjelman ominaisuuksia.

Suomen historia –jakson aikana oppilaat työskentelivät kolmen hengen ryhmissä, ja jokaisella ryhmällä oli oma vastuualueensa. Kun työ oli valmis, oppilaat opettivat oppimansa asiat muulle luokalle Swayn avulla. Kaikki oppilaat tekivät työnsä samaan ”Suomen historia”  Swayhin, joten jo työskentelyvaiheessa oppilaat pääsivät tutustumaan toistensa tuotoksiin. Samalla he saivat vinkkejä omaa työskentelyään varten, sekä saattoivat antaa palautetta ja parannusehdotuksia toisilleen. Näin oppilaat oppivat helposti muun työskentelyn ohessa lisäämään videoita, tekemään kuvapinoja, tai vertailemaan kahta kuvaa keskenään. Verrattuna perinteiseen tapaan laittaa seinäpostereita ryhmätöistä luokan seinälle, saimme tilalle jotakin uudenlaista ja jännittävää. Elävää opiskelumateriaalia ihan kuin Harry Potterissa.

Asioita kerrattaessa oppilaita ei tarvinnut motivoida, sillä itse tehty Sway oppimateriaalina motivoi oppilaita ihan uudella tasolla. Oppilailta saadun palautteen perusteella työskentely oli tavallista historian puurtamista huomattavasti hauskempaa. Töitä tuli tehtyä enemmän kotona, ja lisäksi monet käyttivät opiskeluun koulumatkojaan katsomalla omia ja muiden tuotoksia mobiililaitteilla.

Luokanopettaja Jussi Mäenpää, Lusin koulu, Heinola

Vastaa