Kokemuksia Mystery Skypestä Metsokankaan koulussa Oulussa

Mystery Skype on uuden sukupolven videopuhelupalvelu, jossa luokat ottavat yhteyttä esimerkiksi heidän ystävyyskouluunsa jossain päin maailmaa. Yksi palvelun käyttäjäkouluista on Metsokankaan yhtenäiskoulun Patamäen yksikkö Oulusta.

MysterySkype-palvelua voi hyödyntää monella eri tavalla. Kielten opettaja Heini Kettunen käyttää palvelua hyvänä käytännön työkaluna vieraalla kielellä kommunikoimaan oppimisessa. Mystery Skypen avulla pääsee käyttämään vierasta kieltä aidonkaltaisissa keskustelutilanteissa muunmaalaisten kieltenopiskelijoiden kanssa.

Tämä selvästi lisää oppilaiden innokkuutta vieraan kieleen opiskeluun, kertoo Kettunen.

Kettusen tunneilla on soitettu mm. Turkkiin. Mystery Skypen kaltaisissa keskustelutilanteissa oppilaiden kynnys puhua vieraita kieliä madaltuu ja motivaatio kasvaa. Olemme myös ajatelleet käyttää Mystery Skypeä kohdemaan arvuutteluun esimerkiksi kulttuuristen tunnusmerkkien avulla, Kettunen kertoo.

Mystery Skypen avulla Metsokankaan koulun oppilaat myös pääsevät opettamaan suomen kielen sanoja ulkomaisille oppilaille videopuhelun kautta. Oppilaat pitävät tällaisista tunneista todella paljon!, Kettunen iloitsee.

Luokanopettaja Jaana Hekkanen käyttää MysterySkypeä myös esimerkiksi äidinkielen opettamisessa.

– Tunneilla voi pitää esimerkiksi tietovisan, jossa oppilaat yrittävät tunnistaa Suomen eri murteita. Eri puolilla Suomea, eri murrealueilla asuvat oppilaat puhuvat MysterySkype-puhelun välityksellä toisilleen omaa murrettaan arvuutellen samalla, mistäpäin vastapuoli on kotoisin, sanoo Hekkanen.

– Toinen murteisiin liittyvä idea on ollut lukea samaa, tunnettua suomalaista satua omalla murteella ja arvuutella sitä kautta, mistä pain vastapuoli on kotoisin. Samalla tässä ovat yhdistyneet tarinankerronta, omaan murteeseen ja sen ominaispiirteisiin tutustuminen, Suomen maantieto, puhelimella karttasovellusten käyttö, kyllä-ei -vastausta kautta saatu tieto vastapuolen sijainnista sekä oppilaiden omat aiemmat tiedot eri alueiden murteista.Tätä kautta oppilaat saavat lisäksi olla tekemisissä usean eri murrealueen lasten kanssa ja voivat erilaisia murrealueiden ilmauksia toisiinsa, Hekkanen täydentää.

 Luokanopettaja Minna Kangas kertoo, kuinka oppilaat ovat kiinnostuneita oppimaan myös kotikansainvälisyyskasvatushengen mukaisesti maamme sisällä olevien eri aluiden piirteitä.

Mystery Skype yhteyden aikana oppilaat pääsevät kertomaan omasta elinympäristöstään toisille samalla oppien uutta toisesta ympäristöstä, esimerkiksi sen luonnosta ja kulttuurista. Yhteyden aikana oppilaiden kiinnostuksen saattaa herättää monenlaiset esille nousevat asiat.

Esimerkiksi lasten koulumatkat Oulussa ovat lyhyitä, kun taas pääkaupunkiseudulla koulumatkoilla saatetaan matkata jopa toiseen kuntaan, sanoo Kangas.

Lisäksi Helsingin ystävyyskoulun kanssa esille nousi monikulttuurisuus. Keskustelimme monikulttuurisuuden tuomasta lisäarvosta koululuokan työskentelyyn, jolloin ystävyysluokkiemme eri maista Suomeen muuttaneet tai eri maissa useamman vuoden asuneet lapset saavat mahdollisuuden kertoa eri maiden kulttuureista koko elämänsä Suomessa asuneille lapsille. Tähän MysterySkype on todella hyvä apuväline, kun arvuutellaan toisen kotimaata tai aiempaa asuinmaata.

Kankaan luokalla on ystävyyskouluja Suomessa Hankasalmella ja Helsingissä. Skype-yhteydenottoja on kevään aikana ollut useita ja toimintaa on tarkoitus jatkaa myös ensi lukuvuonna.

Lasten innostus yhteydenottoja kohtaan on tarttuvaa ja tuo arkeen uusien kavereiden lisäksi paljon uusia mahdollisuuksia laajentaa oppimisympäristöä oman luokan, koulun ja koulualueen ulkopuolelle, Kangas kertoo.

Tutustu Skype in the Classroom -palveluun

Tekstin kirjoitti Liibaan Dable

mystery skype

2 comments

Vastaa